Binnen ons team kan je terecht bij:
Voor individuen en organisaties Snelheid, productiviteit en efficiëntie: ook de sleutelwoorden in jouw leven? The sky is the limit: mensen springen steeds hoger om te kunnen voldoen aan de hoge eisen die door zichzelf of anderen gesteld worden. Er wordt aan alle kanten aan je getrokken. Je hebt verantwoordelijkheden ten opzichte van je gezin, werk, vrienden, familie,… Je hebt een uitpuilende mailbox en stapels onverwerkte to-do lijstjes. Veel mensen komen uiteindelijk op een punt dat ze door het bos de bomen niet meer zien. Van goed timemanagement is geen sprake meer, alles lijkt één grote chaos en je hebt geen controle meer over wát je moet doen en wannéér je alles moeten doen. Dit geeft stress en je hebt het gevoel geen controle meer te hebben over je eigen leven. Herkennen van wat fout loopt Heb je zelden of nooit het gevoel dat je hoofd helemaal leeg is? Zie je vaak door het bos de bomen niet meer? Krijg je door je uitstelgedrag niet gedaan wat je zou willen doen? Heb je het gevoel dat je geleefd wordt door je agenda? Zijn er heel wat zaken die je al lang wil doen maar je komt er nooit toe ze effectief te doen? Wil je meer evenwicht tussen je werk en je gezin? Krijg je een stressaanval elke keer je je mailbox opent door de bergen onverwerkte mails? Slingeren er overal papieren rond waarvan je al lang denkt dat je ze eens moet opbergen? Van timemanagement naar aandachtsmanagement Wat veel mensen uit het oog verliezen, is dat we elk moment kunnen kiezen om het roer om te gooien, om onszelf beter te organiseren en stil te staan bij de zaken die we écht willen. Waar liggen jouw prioriteiten? Waar wil je meer tijd aan besteden? Waaraan wil je de komende maanden écht aandacht schenken? Via plancoaching zoeken we samen naar wat jou helpt om op een spontane manier je werk en je leven te plannen en te organiseren. Meer structuur, meer rust.
Evy Van Coppenolle
Binnen ons team kan je terecht bij:
Voor individuen en organisaties Snelheid, productiviteit en efficiëntie: ook de sleutelwoorden in jouw leven? The sky is the limit: mensen springen steeds hoger om te kunnen voldoen aan de hoge eisen die door zichzelf of anderen gesteld worden. Er wordt aan alle kanten aan je getrokken. Je hebt verantwoordelijkheden ten opzichte van je gezin, werk, vrienden, familie,… Je hebt een uitpuilende mailbox en stapels onverwerkte to-do lijstjes. Veel mensen komen uiteindelijk op een punt dat ze door het bos de bomen niet meer zien. Van goed timemanagement is geen sprake meer, alles lijkt één grote chaos en je hebt geen controle meer over wát je moet doen en wannéér je alles moeten doen. Dit geeft stress en je hebt het gevoel geen controle meer te hebben over je eigen leven. Herkennen van wat fout loopt Heb je zelden of nooit het gevoel dat je hoofd helemaal leeg is? Zie je vaak door het bos de bomen niet meer? Krijg je door je uitstelgedrag niet gedaan wat je zou willen doen? Heb je het gevoel dat je geleefd wordt door je agenda? Zijn er heel wat zaken die je al lang wil doen maar je komt er nooit toe ze effectief te doen? Wil je meer evenwicht tussen je werk en je gezin? Krijg je een stressaanval elke keer je je mailbox opent door de bergen onverwerkte mails? Slingeren er overal papieren rond waarvan je al lang denkt dat je ze eens moet opbergen? Van timemanagement naar aandachtsmanagement Wat veel mensen uit het oog verliezen, is dat we elk moment kunnen kiezen om het roer om te gooien, om onszelf beter te organiseren en stil te staan bij de zaken die we écht willen. Waar liggen jouw prioriteiten? Waar wil je meer tijd aan besteden? Waaraan wil je de komende maanden écht aandacht schenken? Via plancoaching zoeken we samen naar wat jou helpt om op een spontane manier je werk en je leven te plannen en te organiseren. Meer structuur, meer rust.
Evy Van Coppenolle
Plancoaching
Sparkle
Plancoaching