Exercitation adipisicing in eu. Consectetur ullamco in, veniam, esse irure ut cupidatat, eu excepteur quis aliqua mollit enim tempor mollit, do velit: Ipsum in, ipsum ad labore cillum mollit.Adipisicing sint excepteur. Lorem ipsum consequat officia, id reprehenderit cupidatat dolore officia non quis laboris magna commodo ipsum, ex eiusmod.
Sparkle
Contact
Groei begint met het omarmen van je eigen kwetsbaarheid , zelfkennis en acceptatie. Je leert vanuit het verleden, maar bent vooral gericht op een toekomt waarbij je steeds meer talenten aanspreekt, mogelijkheden en kansen benut. Vanuit het geloof in jezelf neem je jouw leven opnieuw in eigen handen en durf je nieuwe paden bewandelen. Ik geloof heel sterk in persoonlijke groei en zelfrealisatie als sleutel tot geluk .
Sparkle
Toby De Blauwer
Kwetsbaarheid als kans, veerkracht als motor en verlangen als drijfveer tot groei
Toby De Blauwer Psycholoog | Therapeut | Perfectionisme coach

Ik

ben

klinisch

psycholoog

en

integratief

psychotherapeut.

Al

meer

dan

25

jaar

ben

ik

werkzaam

binnen

de

sociale

sector

(bin

-

nen

de

geestelijke

gezondheidszorg

en

als

stafmedewerker

in

een

voorziening

voor

volwassenen

met

een

verstandelijke

beper

-

king).

Daarnaast

werk

ik

als

zelfstandig

psy

-

choloog

(opleiding

integratief

psychotherapeut).

Als

externe

trainer

ver

-

zorg

ik

ook

opleidingen

voor

bedrijven

en

particulieren.

Daarnaast

ben

ik

erkend

als

perfectionisme coach.

Groei
Veerkracht
Sparkle Team
Veerkracht is jouw kracht om vanuit moeilijke situaties steeds opnieuw energie te mobiliseren om ervoor te blijven gaan. Het is een kracht die negatieve ervaringen weet om te zetten in iets positiefs, iets nieuws. Het is goed jouw natuurlijke veerkracht aan te wenden, om steeds weer op te staan en jouw groeiproces alle kansen te geven. Je slaagt erin jezelf te dragen in een leven en een wereld vol uitdaging en verrassing .
Authenticiteit
Jezelf ontplooien veronderstelt dat je jouw eigen behoeftes (h)erkent en deze ook wil realiseren. Je wil je eigenheid en datgene waarin je gelooft tot uiting laten komen en gaat op zoek naar omstandigheden en of een meer passende context waarin dit alle ruimte krijgt. Ten volle jezelf kunnen zijn in een waarderend landschap = genieten = geluk .
Toby De Blauwer Psycholoog | Therapeut | Perfectionisme coach
Sparkle

Ik

ben

klinisch

psycholoog

en

integratief

psy

-

chotherapeut.

Al

meer

dan

25

jaar

ben

ik

werkzaam

binnen

de

sociale

sector

(binnen

de

geestelijke

gezondheidszorg

en

als

stafme

-

dewerker

in

een

voorziening

voor

volwasse

-

nen

met

een

verstandelijke

beperking).

Daarnaast

werk

ik

als

zelfstandig

psycholoog

(opleiding

integratief

psychotherapeut).

Als

externe

trainer

verzorg

ik

ook

opleidingen

voor

bedrijven

en

particulieren.

Daarnaast

ben ik erkend als perfectionisme coach.

Kwetsbaarheid als kans, veerkracht als motor en verlangen als drijfveer tot groei
Veerkracht
Groei begint met het omarmen van je eigen kwetsbaarheid , zelfkennis en acceptatie. Je leert vanuit het verleden, maar bent vooral gericht op een toekomt waarbij je steeds meer talenten aanspreekt, mogelijkheden en kansen benut. Vanuit het geloof in jezelf neem je jouw leven opnieuw in eigen handen en durf je nieuwe paden bewandelen. Ik geloof heel sterk in persoonlijke groei en zelfrealisatie als sleutel tot geluk .
Groei
Authenticiteit
Veerkracht is jouw kracht om vanuit moeilijke situaties steeds opnieuw energie te mobiliseren om ervoor te blijven gaan. Het is een kracht die negatieve ervaringen weet om te zetten in iets positiefs, iets nieuws. Het is goed jouw natuurlijke veerkracht aan te wenden, om steeds weer op te staan en jouw groeiproces alle kansen te geven. Je slaagt erin jezelf te dragen in een leven en een wereld vol uitdaging en verrassing .
Jezelf ontplooien veronderstelt dat je jouw eigen behoeftes (h)erkent en deze ook wil realiseren. Je wil je eigenheid en datgene waarin je gelooft tot uiting laten komen en gaat op zoek naar omstandigheden en of een meer passende context waarin dit alle ruimte krijgt. Ten volle jezelf kunnen zijn in een waarderend landschap = genieten = geluk .
Contact